Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Sitemize Hoşgeldiniz

Sitemizde koro çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi edinebilirsiniz.
Koro üyelerimiz,  kullanýcý adý ve þifreleriyle giriþ yapýp, geçen çalýþmalarýmýzda iþlenen konularý tekrar edebilirler. Üyeler bölümünde, koroda söylenen parçalarýn notalarý ve kayýtlarý bulunur.

Koro çalýþmalarýmýzý merak edenler iletiþim bölümünden bize bunu bildirebilirler. Ziyaretten sonra koroya katýlmaya karar verenler baþvuru formuyla koromuza baþvurabilirler.
Yeni katýlan arkadaþlarýn da temel müzik bilgisi derslerini görmeleri gerektiðinden bunun için bir gün ve saat anlaþýlýr. 2 saatlik bir temel dersten sonra diðer koro üyeleriyle birlikte normal çalýþmalar sürdürülür.

Müziðe olan susuzluðunuzu gidermek için…
Koro Turka

Bu sözü boþa söylememiþ olduðumuzun yakýn gelecekte anlaþýlmasý umuduyla…
Tekrar hoþgeldiniz… Alýntýdýr Örnek gösterimdir...

Firmamızdan Kareler
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
Ürünlerimiz

23Gucci Rush 50ml Ç

Gucci Gucci Pour Homme 2 Edt 50 Ml

Gucci Flora By Gucci Woman Edt 50 ml

 

Gucci Rush 50ml

Gucci Rush 50ml

Gucci Gucci Pour Homme 2 Edt 50 Ml

 
Ürün Kategorileri
Parfümler
Deodorantlar
Yüz Bakımı
Makyaj Malzemeleri
Saç Bakım Ürünleri
Yeni Parfümler
Deneme

Bizden Haberler
09-06-2011
Deneme Haber 1 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 2 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 3 devamı...


05-07-2011
Deneme Haberi devamı...Döviz Kurları